รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

福岡日本語学校

ที่อยู่: 13-5

福岡市南区清水2丁目 ฟุกุโอกะ
URL http://www.fukuokaschool.com/