เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท(English) เน็ตออฟชั่น จำกัด(NET OPTION Co.,LTD)
http://www.netoption.co.jp
สาขาโตเกียว รหัสไปรษณีย์ 171-0042
1-11-15 ทาคะมัสซึ โทชิมะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เบอร์โทรศัพท์ : 03-5917-0480 / เบอร์แฟกซ์ : 03-5917-0481
สาขาฟุคุโอกะ รหัสไปรษณีย์ 810-0004
1-12-9 วะตะนาเบะ จูโกะคุ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
เบอร์โทรศัพท์ : 092-739-3611 / เบอร์แฟกซ์ : 092-739-3612
ชื่อตัวแทน เคียวซึเกะ วาตานาเบ้
วันที่จดทะเบียน เดือนมิถุนายน ค.ศ.2004