รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

北九州外国語学院

ที่อยู่: 2-1九外ビル

博多区中呉服町 ฟุกุโอกะ
URL 2-1九外ビル