รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

横浜国際日本語学校

ที่อยู่: 8-5 MSビル

神奈川県横浜市神奈川区泉町 คานากาว่า
URL http://www.yijls.com/