รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

東京外語学園日本語学校

ที่อยู่: 3-19-21

東京都北区浮間 โตเกียว
URL http://www.tgn.ac.jp/