รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

東川町立東川日本語学校

ที่อยู่: 1-1-1

上川郡東川町北町 ฮอกไกโด
URL http://higashikawa-jls.com/