รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

北海道日本語学院札幌本校

ที่อยู่: 25-1-5

札幌市中央区北6条西 ฮอกไกโด
URL http://www.h-nihongo.org/