รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

東京国際知識学院

ที่อยู่: 1-3-12

東京都墨田区両国 โตเกียว
URL http://tkcg.jp/