รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

KIJ語学院

ที่อยู่: 1-12-7

神戸市兵庫区荒田町 เฮียวโงะ
URL 1-12-7