รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

東海学院文化教養専門学校

ที่อยู่: 1-22-14

茨城県取手市井野台 อิบารากิ
URL http://www.tokaigakuin.ac.jp/