รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

新宿平和日本語学校

ที่อยู่: 1-13-14

東京都新宿区百人町 โตเกียว
URL http://www.shinjuku-heiwa.com/