รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

YMCA東京日本語学校

ที่อยู่: 2-5-5

東京都千代田区猿楽町 โตเกียว
URL http://www.ymcajapan.org